NAPOVEDNIK

KOLEDAR SEMINARJEV

BIO-LOGIČNA MEDICINSKA ZNANOST - MEDICINA PO MERI POSAMEZNIKA

Znanje o petih bioloških zakonih (v nadaljevanju 5LB), ki jih je odkril dr.Hamer lahko učinkovito uporabljamo različni strokovnjaki znotraj zdravstva. To znanje nam ponuja uvid o tem, kaj se realno dogaja v organizmu med procesi, ki jih sicer definiramo kot patološke. Poleg tega je integracija 5LB izrednega pomena v klinični praksi zdravnika, terapevta in drugih strokovnjakov, ki promovirajo skrb za zdravje.   

 

Poznavanje 5LB znotraj zdravniške in fizioterapevtske klinične prakse ima veliko dodano vrednost, saj razjasnjuje prav tiste aspekte, ki smo jih do sedaj zanemarjali - morda zaradi pomanjkljivega znanstvenega ozadja, možnosti preverbe v smislu merjenja  in nejasne etiologije. 5LB omogoča razumeti različne biološke funkcije (običajne modaliteta / izredna ali specialna modaliteta) in v kakšnih pogojih se aktivira celična proliferacija v odnosu na embrionalno zasnovo posameznih tkiv in njihovih nadzornih centrov v možganih.    

Več o osnovah Petih bioloških zakonov lahko preberete v članku avtorja Marka Pfistra, strokovnega vodja Izobraževalnega programa “ Scuola di Formazione Professionale 5LB International, svetovalca in predavatelja 5LB znotraj Univerze Jean Monnet iz Bruslja. 

 

Članek  Predstavitev 5LB.pdf


Strokovno izobraževanje 5LB kmalu tudi v Sloveniji 

Z zavedanjem, da razpolagamo s kompleksno strokovno vsebino, ki presega dosedanja prepričanja in ki stremi k uspešnim terapevtskim intervencijam, ponujamo strokovno izpopolnjevanja iz področja 5LB, ki je razdeljeno na dve enoti:


• Uvodni del, odprt vsem ki se želijo izobraziti o osnovnih principih in sestoji iz: Uvodnega seminarja in  1. letnika strokovnega izobraževanja 5LB
• Nato sledi sklop od 2. do 5. letnika, ki je rezerviran zgolj za strokovnjake, ki že delujejo na področju skrbi za zdravje.


Naš namen je omogočiti strokovnjakom – zdravstvenim delavcem pridobiti znanje, ki ga lahko uspešno integrirajo v svojo prakso in vsebuje veščine ocene objektivne urgence, subjektivne urgence ter evalvacijo perceptivnih  posebnosti, ki modulirajo čustveni svet  udeležene osebe.