Izobraževalni program KRANIO SAKRALNA REINTEGRACIJA

Somato Bio-logični pristop

NAPOVEDNIK

KOLEDAR SEMINARJEV

Kaj je


Izobraževalni Program KRANIO SAKRALNA REINTEGRACIJA Somato bio-logični pristop je nov integrativni model iz področja nekonvencionalnih metod nudenja pomoči, ki združuje klasičen biomehanski in biodinamični pristop kranio sakralne terapije, veščine counselinga  in bio–logiko oz. poznavanje petih bioloških zakonov. 

 

Kranio sakralna terapija je somatska veščina, ki za namen širjenja zavesti in podpore samozdravilnih procesov uporablja dotik, prisotnost in čuječnost. Ker pa se v praksi srečujemo predvsem s potrebo po obravnavi telesnih simptomov in ne zgolj s potrebo osebnostne rasti, izobraževalni program vključuje tudi  bio–logiko oz. poznavanje petih bioloških zakonov. Izkušnje iz lastne klinične prakse kažejo na to, da je znanje o petih biološki zakonih skorajda »nuja« za uspešno podporo posamezniku, ki trpi zaradi nekih telesnih simptomov. Ustrezno razumevanje bioloških zakonov, ki temeljijo na korelaciji med čustvi, možgani in organi omogoča razumevanje, kaj se dejansko dogaja s klientom, ki ima neko telesno ali pa tudi vedenjsko simptomatiko ter posledično daje možnost ustreznega in smiselnega ukrepanja. 

Povezovalni člen med kranio sakralno terapijo in bio-logiko pa je counseling oz. veščina ustreznega dialoga, ki upošteva smernice strateške terapije, terapevtskega dialoga ter dejstva, da ima vse odgovore in potencial za reševanje svojih težav vsak človek znotraj sebe. Counseling upošteva posameznikova prepričanja, sistem vrednot ter odnosov v sistemskem kontekstu družine ali skupine ljudi. S counselingom terapevt podpira klienta pri ozaveščanju svojih vlog, kompetenc ter spodbuja pri prepoznavanju telesnih odzivov klienta na čustvene stimuluse znotraj referenčnega ambienta. 

 

Kranio sakralna terapija je več nivojska metoda, ki obravnava telesno, čustveno-mentalno ter spiritualno sfero človeka in je odvisna od različnih dejavnikov, kot so: odnos klient in terapevt, izkušnje osebnostne rasti terapevta in klienta, življenjske preizkušnje, kvaliteta pozornosti terapevta, manualne veščine terapevta, itd. Z razvijanjem občutljivosti na telesne zaznave skozi osebnostno rast, terapevt uspe razviti veščine širjenja zavesti, kar deluje v obliki »indukcije« širjenja zavesti tudi pri klientu. Zato vsebuje program izobraževanja tudi nekaj transpersonalne psihologije, izkustva iz intrauterinega ter perinatalnega obdobja, osebnostne rasti skozi družinske postavitve, biorelease delavnice in individualne terapije. 

 

Komu je namenjeno in pogoji za vpis


Izobraževanje je namenjeno tako strokovnjakom, ki delujejo na področju skrbi za zdravje, kot tudi laikom. Pogoj za vpis je končana srednja šola in spričevalo 5. stopnje. V kolikor je končana srednja šola zdravstvenih smeri, propedevtika ni obvezna. 

 

Glede na dosedanje izkušnje lahko rečemo, da tovrstno znanje zanima specifično populacijo ljudi in strokovnjakov, ki že ima določene afinitete do nekonvencionalnih metod zdravljenja. Prav pride vsem, ki so pri svojem delu spoznali, da človeško bitje ni nekakšen mehanski stroj, ampak je veliko več. 

Glede na široko  klinično uporabnost jo lahko koristno uporabljajo terapevti, ki gojijo holistično paradigmo. Posebej bi ta izobraževalni program svetovali nekomu, ki dela s klienti, ki manifestirajo psihosomatsko simptomatiko. To znanje pride prav tistim strokovnjakom, ki delajo s telesom in telesnimi tehnikami, pa tudi psihoterapevtom, ki bi želeli spoznati bio-logiko, telesno facilitacijo čustvenih vsebin in obravnavo perinatalne travme s pomočjo manualnih veščin  kranio sakralne terapije. Vsebina

oznakavsebinapredavatelj število
ur
 1-16 KRANIO SAKRALNA REINTEGRACIJA (KSR) – vse vsebine  Lutman, Majaron
320
 P1 Propedevtika: Anatomija patofiziologija    Cör80
V VAJE 
Jerončič30
IZV-os Program osebne rasti
(10 kst obravnav, 4x izkušnje s sistemskimi postavitvami, 4x biorelease delavnica)-ločeno plačljivo
 razni 70
 IZV-kp Klinična praksa po navodilih (upošteva se udeležba na vajah)
 200

SKUPAJ   700


Celoten program z vsebino in datumi novega cikla 2022-24 si oglejte v dokumentu Predstavitev KSR - maj 22.pdf.


Certifikat

 

Po uspešno zaključenem izobraževanju, udeleženec pridobi Certifikat z naslovom Attestasion Opérateur crânio-sacrée à orientation somato-biologique, ki ga izda Mednarodno združenje Jean Monnet (Association Internationale Jean Monnet A.I.S.B.L.). 

 

Pogoji za pridobitev certifikata so:

- Zaključen dveletni program KSR (udeležba na vseh predavanjih) 

- Uspešno opravljen izpit iz propedevtike (v kolikor udeleženec nima zdravstvene izobrazbe) 

- Opravljena klinična praksa v skupnem številu 200 ur

- Opravljen program osebne rasti v skupnem številu 70 ur 

- Uspešno opravljen zaključni izpit (teoretično preverjanje znanja KSR in predstavitev seminarske naloge, ki se izvede na lokaciji izobraževanja)

 

 

Certifikat garantira visok strokovni nivo izobraževalnega programa. Omogoča pravno formalno identifikacijo poklica oz. veščin, ki jih s tem programom pridobi študent. Jean Monnet  upošteva predložene dokumente o  izobrazbi  in znanjih, ki jih je  predhodno osvojil  študent. Certifikat omogoča priznavanje osvojenih vsebin pri vključevanju v nadgrajene izobraževalne programe (diploma, master 1 in master 2), ki vsebujejo osvojeno znanje iz kranio sakralne terapije – somato bio logični pristop.Cena

Cena dveletnega programa: 3.600,00 EUR*

* brez propedevtike 3300 EUR;

Ob vpisu se plača nepovratna akontacija v višini 300 EUR, nadalje je možno plačevati na obroke in sicer 15 obrokov po 220 EUR, ki se plačajo dan pred planiranim izobraževanjem.

Letna članarina Jean Monnet: 190 EUR / leto (do 31.1.)

Končni izpit: 100 EURLokacija

Šempeter pri Gorici na naslovu Žnidarčičeva 21 in prek Zooma

Termini

  • Datumi predavanj aktualnega izobraževalnega cikla 2020-23:

- 21.1. in 22.1.2023 Terapevtski dialog (Samo Lutman)

- 24.2. - 25.2. - 26.2.2023 Perinatalni procesi 1 (Leonarda Majaron)

- 31.3., 1.4. in 2.4.2023 Perinatalni procesi 2 (Samo Lutman) - ZAKLJUČEK

Organizator izobraževanja si pridružuje pravice do sprememb v programu in urniku, v kolikor je to potrebno zaradi organizacijskih zadev.


  • Datumi predavanj novega izobraževalnega cikla 2022-24:  
- 28.10. - 29.10. - 30.10.2022: 1. srečanje KSR1 Uvod v kranio sakralno terapijo in senzibilizacija operaterja, vezivno tkivo in osnovne fluidne tehnike (Samo Lutman)
- 9.12.-10.12.2022: 2. srečanje KSR2  Sakrokcigealni segment in atlantookcipitalna artikulacija (Samo Lutman)

Ostale datume z vsebinami si lahko prenesete s klikom na naslednji dokument: Predstavitev KSR - maj 22.pdf ali nas kontaktirajte na 041/440482 (Jasna)


Predavatelji

Samo Lutman

Po osnovni izobrazbi je dipl. višji fizioterapevt, diplomiran leta 1997 na Visoki Šoli Za Zdravstvo na Univerza v Ljubljani. V času prve zaposlitve v Bolnišnici Franca Derganca v Šempetru in nato v športni fizioterapevtski ambulanti v Šempetru je pridobil specializacijo iz ortopedske manualne medicine Cyriax in se udeleževal raznih drugih izobraževanj za fizioterapevte (Maitland manualna medicina, mobilizacija živčevja, Mc kenzie in drugo) in tudi drugih izobraževanj nekonvencionalne holistične medicine. Leta 2006 je zaključil izobraževalni program kranio sakralne terapije pri Upledger Institute v Trstu, kjer je deloval tudi kot asistent predavatelja, nato pa se je odločil za samostojno pot in leta 2006 ustanovil Akademijo za kranio sakralno terapijo v Sloveniji, znotraj katere še vedno poučuje. Z namenom izboljšanja veščine komunikacije se je vključil v triletni program s področja transpersonalnega counselinga v šoli Scuola di counselling transpersonale il Mutamento Udine, ki jo je leta 2016 tudi uspešno zaključil. V letih 2009-2010 je obiskoval tečaj za učitelje kundalini joge pri Kundalini Research Institute. Kmalu zatem je skupaj s somišljeniki ustanovil Šolo za evolutivno naturopatijo, ki ponuja štiriletni izobraževalni program Naturopatija in psihosomatska podpora, v kateri tudi aktivno predava pri predmetu Kranio sakralna terapija in Izkustvena anatomija. Omenjeno izobraževanje je tudi sam zaključil in leta 2017 pridobil naslov Master 1 niveu en Naturopatie Psychosomatique et Relation d'Aide. Od leta 2016 je vključen v strokovni izobraževalni program šole Formazione Professionale 5LB e Science Bio-Logiche Integrate® (SBLI) in je hkrati referent za ta isti program v Sloveniji.

 

Leonarda Majaron

Po osnovni izobrazbi je diplomirani farmacevt, diplomirana na Univerzi iz Trsta (Università degli Studi di Trieste). Pridobila je strokovno usposobljenost iz kromoterapije pri dr. Robert Hasinger in diplomo iz fitoterapije. Leonarda je že od leta 1997 kvalificiran operater biodinamske kraniosakralne metode (potrdilo ITCS). Svoja znanja integrira z znanji pridobljenih na številnih drugih tečajih kot so Reiki, Pranic Healing, Bioenergetica, Anatomia Esperienziale, Tecniche respiratorie in poglobljenih seminarjih kraniosakralne metode z različnimi avtoritetami s tega področja (Michael Kern, Michael Shea, Jaap van der Wal, Graham Kennedy,...). Leta 2002 je delovala kot asistent na izobraževalnih tečajih biodinamske kraniosakralne metode s Paolom Maderu Pincione, zatem je sodelovala kot predavatelj te iste tehnike z Remom Rostagnom in Paolom Maderu Pincione. Od leta 2004 deluje kot predavatelj biodinamske kraniosakralne metode znotraj šole B.C.S. Scuola di Formazione. Je predsednica združenja strokovnjakov biodinamske kraniosakralne metode A.N.P.C.I. (Associazione Nazionale Professionisti Craniosacrale Integrato) za področje Friuli Venezia Giulia. Že od leta 1998 deluje kot operater biodinamske kraniosakaralne metode v Trstu in tako pomaga posameznikom prepoznavati lastne potenciale z namenom razvijanja sposobnosti in resursov tako za osebnostni kot poklicni namen. Praksa prične s poslušanjem telesne govorice v danem trenutku z namenom, da se izrazijo čustva, ki vplivajo na osebnost vse od prvih stadijev embrionalnega razvoja.