Soma Integra Lutman k.d.


PREDSTAVITEV  - preberite več o nas
VIZITKA  -  naši kontaktni podatki
KONTAKT  -  vprašajte nas? 

NAPOVEDNIK

KOLEDAR SEMINARJEV

PREDSTAVITEV

Predstavitev podjetja Soma Integra Lutman k.d.

Družba Soma Integra Lutman k.d. je nastala iz nekdanjega družinskega podjetja Fizioterapije Lutman in ponuja programe za celostno zdravljenje, ki zajemajo fizioterapijo, integrativno manualno terapijo, preventivne programe za osebnostno rast in programe izobraževanja.
Poslanstvo našega podjetja je izvajanje in promoviranje preventive in celostnega zdravljenja z namenom podpore na poti do zdravja, dobrega počutja in širjenja zavesti. 

 

S konceptom celostnega zdravljenja seznanjamo tudi strokovne zdravstvene kroge ter s tem obujamo vrednote posluha, opore in predanosti pri skrbi za zdravje naših klientov. 

 

Preventivni programi segajo na področje osebnostne rasti in telesno gibalne higiene. Poleg gibalne integracije, ozaveščenega gibanja in joge, organiziramo tudi razne tematske in terapevtske delavnice kot je Biorelease in celostno Somato-emotivno sproščanje.

 

Izobraževalna dejavnost se odvija preko Akademije za Kranio-sakralno terapijo, znotraj katere poučujemo kranio sakralno terapijo Somato bio-logični pristop. S sodelovanjem z zunanjimi sodelavci iz tujine ponujamo tudi druga izobraževanja in monotematske seminarje. 

 

 Predstavitev zaposlenih 

Samo Lutman, dipl.viš. fiziotrapevt, kranio sakralni terapevt in inštruktor, transpersonalni counselour, naturopat, poznavalec 5LB

 

Sem dipl. fizioterapevt, ukvarjam se s celostnimi manualnimi metodami, counselingom in drugimi nekonvencionalnimi tehnikami s katerimi podpiram ljudi, ki potrebujejo pomoč na svoji poti do boljšega počutja. 

Svojo profesionalno pot sem začel pri »temeljih«, to je na fizično strukturnem nivoju, kjer sem deloval kot fizioterapevt v Bolnišnici Franca Derganca v Šempetru in nato v prvi športni fizioterapevtski ambulanti na goriškem. V tem začetnem obdobju mojega profesionalnega razvoja sem imel možnost spremljati slovensko alpsko smučarsko reprezentanco in delati z različnimi športnimi klubi na lokalni ravni. V tem času sem pridobil specializacijo iz ortopedske manualne medicine Cyriax, udeleževal pa sem se tudi raznih drugih izobraževanj za fizioterapevte (Maitland manualna medicina, mobilizacija živčevja, McKenzie in drugo). 

Sčasoma me je radovednost in izkušnje z delom na sebi privedlo do nekonvencionalnih metod holistične medicine, ki sem jih učinkovito vpletel v moje delo. Nadaljnje poglabljanje mi je omogočilo srečanje s Kranio sakralno terapijo na Akademiji Upledger v Trstu. Tam sem zaključil izobraževanje in deloval kot asistent predavatelja, nato pa sem se odločil za samostojno pot. Ustanovil sem Akademijo za kranio sakralno terapijo, preko katere ponujam izobraževanja kranio sakralne terapije. Z namenom izboljšave terapevtskega dialoga sem se izobrazil na področju counselinga v Vidmu. Nadaljnje raziskovanje in izobraževanje me je pripeljalo do naturopatije in petih bioloških zakonov. Skupaj s somišljeniki iz sosednje Italije Natalinom Pettijem, Evanom Bernijem in Jasno Jerončič smo ustanovili Šolo za Evolutivno Naturopatijo, ki ponuja izobraževalni program Naturopatija in psihosomatska podpora in uspešno deluje v Novi Gorici. Čezmejno sodelovanje me je pripeljalo do strokovnjaka iz področja bio-logike Marka Pfistra in njegove šole Formazione Professionale 5LB e Science Bio-Logiche Integrate® (SBLI), v katero sem vključen že od leta 2016 in sem hkrati referent za ta isti program, ki bo potekal v Sloveniji in je namenjen strokovnjakom s področja skrbi za zdravje.


Jasna Jerončič, uni.dipl.ing. tekst. tehn., inštruktor joge, counselour, naturopat


Moja strokovna izobrazba je uni. dipl. inženir tekstilne tehnologije in imam bogate izkušnje na področju sistemov vodenja kakovosti. Po devetletnem delu na tem področju sem se preusmerila v dejavnosti za osebnostni razvoj in preventivo. Ves čas mojega poklicnega dela sem se vključevala v razne programe za osebnostni razvoj, vse dokler se nisem odločila, da se temu popolnoma posvetim in zamenjam poklic. Tako sem od leta 2009 redno zaposlena v tem podjetju in vodim programe dobrega počutja, preventive, osebnostne rasti in skrbim za organizacijske zadeve podjetja.  
Leta 2008 sem pri Kundalini Research Institute (KRI) zaključila tečaj za učitelje Kundalini joge, potem sem v letu 2011 zaključila učiteljski tečaj iz joge plesa ali Shakti Dancea in leta 2013 triletno izobraževanje iz counselinga iz naslova Bioenergetike po A. Lownu. Že od leta 2008 sem se vključevala v izobraževalni program kranio sakralne terapije znotraj našega podjetja in ga pred kratkim nadgradila z biodinamskim pristopom. Leta 2017 sem zaključila štiriletni študij naturopatije in pridobila naslov Master 1 niveu  e Naturopatie Psychosomatique et Relation d'Aide.  


Zunanji strokovni sodelavci

Meta Lutman, dipl.viš. fiziotrapevt
Po končanem študiju fizioterapije sem se usmerila v nevrofizioterapevtsko področje in v Rimu uspešno opravila izpit iz Vojta razvojno-nevrološke obravnave. Zanima me predvsem gibanje in terapevtske gibalne tehnike in imam že 30 let izkušenj na tem področju. V ozaveščeno gibanje prepletam tehnike Hatha Yoge, Feldenkreis, Thai-chi, Richarda Farmer in drugem in ga ponujam kot možnost izražanja, zdravljenja ter prebujanja telesa. 

 

Evan Berni, naturopat in direktor duhovnega centra Villa Rosa
Kot zunanji sodelavec pri nas vodi delavnice emocionalne sprostitve in družinske postavitve.