Biorelease

Biorelease je 4- urna delavnica osebnostne rasti ....

 

NAPOVEDNIK

okt 2022
06.10. - 06.10.2022 VPIS - redna vadba JOGA 2022/23 več
okt 2022
28.10. - 28.10.2022 VPIS - Izobraževanje KRANIO SAKRALNA ... več
KOLEDAR SEMINARJEV

Kaj je

Biorelease je 3-4 urna delavnica osebnostne rasti. Daje možnost kontinuiranega dela na sebi, ki se je posameznik poslužuje glede na svoje lastne potrebe. Skupaj z individulalnimi terapevtskimi obravnavami in delavnicami družinskih postavitev, tvori Biorelease smiselno celoto, ki  jo ponujamo kot podporo na poti do boljšega psihofizičnega počutja in osebnostne rasti.


Biorelease delavnice se v jeseni 2014 odevajo v novo preobleko, z novimi vsebinami, ki se kontinuirano nadgrajujejo po posameznih sklopih. Našim klientom in drugim interesentom želimo ponuditi kontinuirano »notranjo higijeno, saj opažamo, da je le konstantno, postopno in predvsem redno delo na sebi ključ za ohranjanje stika s svojim resničnim jazom.


Delavnice so prvenstveno namenjene osebnostni rasti, torej odkrivanju potencialov oz. ozaveščanju in preoblikovanju omejitev, ki nas ovirajo pri udejanjanju lastnih potencialov. Nemalokrat se učinek takšnega dela kaže tudi kot razrešitev različnih simptomov in težav na telesni ravni in kot izboljšanje in harmonizacija odnosov v ožjem in širšem socialnem okolju.

Delo poteka na več nivojih:

- telesni  (telo in čutenje telesa kot elementarni gradnik za delo na sebi)
- telesno-čustveni (prepoznavanje, ozaveščanje in sproščanje neizraženih čustvenih vsebin)
- psiho-mentalni (prepoznavanje mentalnih vzorcev, relacijskih dinamik in prepričanj s pomočjo counsellinga)
- energetski (tehnike joge, bioenergetike za delo na specifični problematiki, floriterapija, informacijska terapija )
- transpersonalni ali spiritualni nivo (sistemske spiritualne družinske postavitve na temo)


Obravnavane teme:

Posamezna Biorelease delavnica je posvečena določeni temi. Obravnavane teme bodo mesečno predstavljene in se bodo dotikale naslednjih tematik:
- TELO IN DELO NA TELESU

   čutenje in vsebina telesnih občutkov, procesi ozaveščanja in izražanja skozi telo; Postura, drža in hrbtenica; notranji organi; dihanje; Moja bolečina/ moj simptom/ moja »bolezen«

- ČUSTVA (JEZA, ZAMERA , KRIVDA IN SODBA, ZAVRAČANJE IN GNUS, ŽALOST IN SPREJEMANJE, VESELJE IN RADOST

  O čustvih – notranji otrok – jaz in moj notranji otrok, ; moj notranji otrok in… mama; Moj notranji otrok in…oče

- MOJ PRIHOD NA SVET: INTRAUTERINO ŽIVLJENJE, POROD, PERINATALNE MATRICE (2X)

- SPIRITUALNO SISTEMSKO DELO
   Jaz in… moja družina; ... partner; jaz in otroci; širša socialna mreža (prijatelji sodelavci); jaz, moj resnični notranji jaz in moja duša

 

Potek dela na delavnici:

  • uvod v temo
  • sinhronizacija skupine in invokacija namena
  • delo s telesom, umom, duhom - kundalini joga kriya in/ali meditacije
  • sproščanje telesno - čustvenih omejitev
  • postavitev na temo
  • integracija izkušnje in metakomunikacija v skupini
  • zaključek


Termini
Biorelease delavnice potekajo v trimesečnih sklopih, dvakrat v letu. 
Naslednji  sklop biorelease delavnic bo potekal od februarja do junija 2022 in se bo posvečal temi "EVOLUTIVNI ARHETIPSKI KROG ŽIVLJENJA".  Datumi srečanj so:
  • 25.2.2022
  • 29.4.2022
  • 17.6.2022


Kdaj na biorelease


Biorelease, skupinske delavnice se lahko udeležite kot dopolnilo k individualni terapiji, kadar bi se radi znebili psihofizične napetosti ali zgolj, ko bi radi naredili nekaj zase.