Counselling

Counselling ni terapija, ampak je določen način podpore klientu na poti do večje harmonije in zdravja....

NAPOVEDNIK

Maj 2020
15.05. - 15.05.2020 BIORELEASE delavnica - ARHETIPI več
Maj 2020
16.05. - 16.05.2020 VPIS - Izobraževanje KRANIO SAKRALNA ... več
Maj 2020
23.05. - 24.05.2020 Delavnica postavitev z Evanom Bernije... več
KOLEDAR SEMINARJEV

Kaj je


Poklic counsellor se je v ZDA pojavil že 1908 (F. Parsons) letih z delovanjem na področju socialene in psihološke problematike. Counselling pridobi precej na veljavi v 60. letih prejšnjega stoletja z delovanjem Carla Rogersa, ki postavi tri glavne iztočnice za couselling: toplina, empatija in pristnost. To so glavna orodja, s katerimi counsellor nudi podporo še danes.

Gre za znanje s področja asertivne komunikacije, psihologije, holistične psihoterapije ter komplementarnih energetskih telesnih tehnik, s katrimi lahko podpiramo klienta na svoji poti do harmonije in zdravja.

Counselling ni terapija, ampak je način podpore klientu, da lahko sam premaga ovire, ki mu onemogočajo harmonično delovanje. Counselling upošteva bio psiho socialno integriteto klienta in s poslušanjem ter neverbalno in verbalno komunikacijo med klientom in counsellerjem omogoča proces ozaveščanja svojega stanja. Counselor stimulira klienta, da prevzame odgovornost do sebe, do svojih težav in sam najde rešitve zanje.



Namen

 
Vsi se včasih znajdemo v trenukih, ko se nam zdi, da smo se »zataknili ali obtičali« in to nam prinaša neprijetne občutke ali celo simptome na telesnem nivoju. Mnogokrat je dovolj, da se stvari razgrne in pogleda iz drugačne perspektive in nam je že lažje. Counsellor je ustrezno izkustveno podučen in  je sposoben klienta podpirati pri izbiri poti in ubiranju prvih korakov na poti do celostnega zdravja. Pri našem delu teče couselling vzporedno z drugimi terapevtskimi možnostmi.
Delujemo na  področju psihosomatkega, transpersonalnega in integrativnega counsellinga.



Counsellor


Counsellor je figura, ki j v svetovnem merilu pridobila velik pomen na področju preventive in skrbi za zdravje. Counsellor je  izobražen posameznik podkrepljen z lastnim izkustvenim znanjem iz področja osebnostne rasti. Usposobljen je za nudenje podpore ljudem, ki se znajdejo v čustveni, duševni in osebnostni stiski.
Counsellor ali facilitator stimulira klienta, da prevzame odgovornost do sebe in svojih težav in se sam odloči kaj in kako bo ukrepal.


Bioenergetika


Transpersonalni c.