Kaj je

Sodelovanje s konji za namene osebnostne rasti, učenja in obravnave travme s pomočjo IFEEL metode

Konj je utelešenje prisotnostni v trenutku. Nas ne sodi temveč se na naše misli, čustva in notranje vzgibe odziva nemudoma, kar je v skladu z njegovo naravo, ki stremi k varnosti in čim manjši potrošnji energije. Konj poseže po zaščitnem odzivu v interakciji s človekom samo takrat, ko zazna da je to potrebno. To nam jasno pokaže s premikom telesom, gesto, mimiko že veliko prej kot si mi to lahko mislimo.

Konji s svojo nevrofiziloško zgradbo in funkcijo ter socialno mrežo, ki se dinamično razvija v čredi omogočajo človeku, ki vstopi v interakcijo z njimi, da vzpostavi pristnejši stik s samim seboj. To se zgodi s pomočjo prepoznavanja odzivanja živčnega sistema v odnosu na čustveno doživljanje, ki ga spremljamo s procesom ozaveščanja telesnih občutkov. S pomočjo metode I FEEL, originalno I FEEL Method of Equine Facilitated Psychotraumatology (EFPT), se osebi v procesu facilitacije s pomočjo konja omogoči varen prostor v naravnem okolju, kjer lahko aktivira proces spremembe, samospoznavanja in učenja. Metoda temelji na akreditiranih terapevtskih tehnikah, ki so priznane na mednarodni ravni in se uporablja za namene facilitacije travme in s travmo povezanimi simptomi, kot so depresija, anksiozne motnje, post travmatska stresna motnja v svojih kompleksni in enkratni neposredni različici (C-PTSD in PTSD).

Nevrofiziološka podlaga za sodelovanje s konji pri obravnavi klientov s travmo

Vsi sesalci imamo slično zgradbo živčnega sistema, pri čemer se ljudje štejemo za najbolj razvite, zaradi volumsko največje možganske skorje.

Poleg možganske skorje, ki je odgovorna za višje oblike kognitivnih sposobnosti, kot je govor in logika pa imamo kot vsi sesalci tudi male možgane (občutek ravnotežja), limbično skorjo (čustvovanje) in možgansko deblo (bazične preživetvene funkcije: dihanje, srčni ritem, tlak…)

Če pogledamo razvitost malih možganov pri konjih bomo videli da je ta volumsko zelo velik in po deležu prevlada nad možgansko skorjo. Ker so konji v naravi plen, potrebujejo hitro razbiranje in prepoznavanje namere drugih ter se istočasno takoj odzivati, če želijo zagotoviti preživetje.

Njihov odziv v prisotnosti človeka pove torej veliko o stanju človeka, natančneje o stanju človekovega živčnega sistema.

Travma človeka prizadene v vseh dimenzijah njegovega bitja. Na telesni, čustveni, psihološki, družbeno socialni in spiritualni. Deluje kot bomba, ki fragmentira naše bitje in delovanje, smo nepovezani, naš živčni sistem se na nenevarne dražljaje iz okolja odziva nesorazmerno, kot bi bili vedno izpostavljeni grožnji, tudi če to ni.

V primeru travmatske reaktivacije ne delujemo sinhrono z ambientom in se  odzivamo s pomočjo preživetvenih odzivov, boja in bega ter skrajnega odziva zamrznitve. Takrat novo učenje ni možno in vzdržujemo vedenje, s katerim provociramo ustrezen odziv v mreži naših odnosov.

Konj nam z s svojo nemudno in tankočutno zaznavo to pokaže skozi telesno govorico, kar pomeni, da lahko pričnemo prepoznavati naše dejansko notranje razpoloženje, ki se ga morda ne zavedamo ali smo se ga tako navadili, da se nam zdi “normalno”.  

Namen

Za katere namene se metoda IFEEL uporablja?

Interakcija s konjem je dobrodošla kot podpora za namen osebnostne rasti oz. za namen facilitacije  spremembe. Uporaba konj v terapevtske namene je podprta iz nevroznanstvenega vidika. I FEEL metoda facilitacije s pomočjo konj (originalno ime I FEEL Method of Equine Facilitated Psychotraumatology – EFPT), se učinkovito prepleta s counselingom in sistemskimi postavitvami. Poleg tega jo je mogoče integrirati s celostnimi telesnimi obravnavami, ki spodbujajo ozaveščanje, samospoznavanje in rast, tako individualno kot v skupini. Metoda ponuja edinstvene refleksivne nevro-somatske vpoglede v strateško načrtovanje in operativno delovanje posameznika, skupine in organizacije.

Naslavljamo lahko na primer različne evolutivne tematike za namene harmonizacije vedenja v odnosih in v skupinah ali med partnerjema. Pri tem služi konj kot facilitator – naravni bio feedback, ki osebi sporoča, kakšna je skladnost njegove komunikacije. Tako lahko obravnavamo temo avtentičnega in lažnega jaza, temo postavljanja meja ali druge relacijske teme, zaradi katerih se oseba znajde v krizi v odnosih z drugimi in sama s seboj.

Drugo pomembno področje je psiho travmatologija. Vse intervencije za spremembe in psiho-travmatološke obravnave so modeli, ki temeljijo na dokazih in so v skladu z mednarodnimi kliničnimi smernicami: Nacionalni inštitut za odličnost zdravja in oskrbe (NICE) CG26 (2005/13); Smernice UKPTS za zdravljenje C-PTSD (2017); V tem smislu se metoda v Angliji in ZDA uporablja za obravnavo travme in postravmatske stresne motnje še zlasti za prizadete vojne veterane. V to kategorijo težav  sodi še obravnava depresije, mešanih depresivno/anksioznih motenj, anksioznosti, osebnostnih motenj, travme, kompleksnega in posameznega incidenta PTSD. Facilitacija Travme s pomočjo konj pokriva fazo regulacije živčnega sistema, čustvenega procesiranja ter pomaga pri procesu reintegracije novega vedenja v praktično življenje.

Kako poteka

S klientom izvedemo uvodno srečanje, kjer se oceni stanje in definira namen dela. V primeru travma fokusirane obravnave, izvedemo tudi evalvacijo, ki zajema pogovor ter odgovarjanje na standardiziran CORE  vprašalnik, ki nam kasneje nudi objektivne podatke o napredku ter nam omogoči oceno ali je obravnava s konjem primerna za klienta.

Pri obravnavah, ki so namenjene osebnostni rasti in je regulacija živčnega sistema klienta funkcionalna, se po uvodnem pogovoru in predstavitvi načina dela posvetimo pripravi na delo s konjem, kjer se predstavi osnovne varnostne zahteve, za varno gibanje in interakcijo s konjem. Nato definiramo namen oz. temo, ki bi jo klient obravnaval. Na podlagi tega kakšno temo oz. cilje izbere klient, se že nakazuje izbor interaktivnih vaj s konjem.

Ko je ta prvi del uspešno opravljen, klienta pospremimo v prvo refleksivno interakcijo s čredo konj. Izbrano temo klient s pomočjo facilitatorja ozavesti na telesnem nivoju preko prepoznavanja in ozaveščanja občutkov v telesu. Nato klient »ponese« svojo temo v  terapevtsko relacijsko polje oz. v t.i. »polje možnosti«. Facilitator pomaga klientu z vprašanji ozavestiti ključne fraze in učenje iz izkušnje, ki pa je vedno sidrano na telo oz. telesne občutke.

Po obravnavi facilitator pošlje klientu strnjen povzetek srečanja s ključnimi frazami in pomenljivimi trenutki, ki jih klient lahko uporabi kot resurso za aktivacijo konkretne spremembe v življenju.

Posamezno srečanje traja od 60 do 120 minut.  Srečanja izvedemo v razmiku, ki za potrebe osebnostne rasti ni daljši od treh tednov. Smiseln obseg srečanj za ta namen je od 6 do 8 srečanj. Za potrebe dela s Travmo se frekvenca obiskov in pogostost prilagaja individualno. Srečanja se izvedejo v vsakem vremenu z izjemo izjemnih vremenskih neprilik.

Cena posameznega srečanja je 100 EUR.

Facilitacija s pomočjo konj po metodi I FEEL poteka na lokaciji Bilje 176 in jih vodi Samo Lutman.
Za naročanje izpolnite spodnji spletni obrazec Naročanje ali nas kontaktirajte.

Naročanje