Kaj je

Sistemska postavitev je fenomenološka metoda, ki pomaga odkrivati skrivne dinamike v sistemih in iskanje ustreznih rešitev za povrnitev harmonije in boljše delovanje teh sistemov. Sistem tvori vsaka skupina oseb, ki je med seboj povezana zaradi nekega skupnega cilja. Tako poznamo sistem družine, sistem organizacije, razne poslovne sisteme, kulture, religije, države. Bert Hellinger, ki je avtor metode Postavitve družine je odkril, da se obnašanje teh sistemov odvija po nekih določenih zakonitostih, ki v kolikor niso spoštovane, pride v sistemih do neravnovesja, neuspeha ali do onemogočenega pretoka ljubezni.

Poznamo Sistemske organizacijske postavitve, ki pomagajo neki organizaciji, podjetju do lažje in hitrejše poslovne rešitve in uspeha ter Postavitve družine, ki pomagajo posamezniku razreševati odnos s samim seboj in s svojim družinskim sistemom. Proces dela postavitve družine služi kot ogledalo, v katerem se odstrejo dinamike odnosov znotraj družine, kjer se pokaže kdo je bil izključen v družini, kdo želi umreti, izginiti ali kdo je podprt v bolezni. Pomembo se je zavedati, da nevidne sile ljubezni, ki vodijo k bolezni, vodijo tudi k rešitvi. In ko postane ta ljubezen vidna, lahko pripelje k rešitvi.

Postavitev družine temelji na dejstvu, da je posameznik uspešen šele takrat, ko je v slogi s svojimi starši, ko jih popolnoma sprejme in od njih z vso ljubeznijo sprejme tudi življenje. Takrat je integriran, je celosten.

Namen

Za katere namene se lahko uporabljajo Sistemske postavitve?

Sistemske postavitve se lahko uporabljajo za namen osebnostne rasti in facilitacije spremembe v življenju. Ko se nam v življenju nekaj zatakne in ne najdemo prave poti naprej ali ko se nam zdi, da ne živimo povsem svojega življenja in se počutimo ujeti v neke vzorce, smo utrujeni, izčrpani ali ko “trpimo” v nekem odnosu ali zaradi nekega simptoma in ne najdemo prave rešitve za to. S pomočjo metode sistemske postavitve vstopimo v globlji stik s temo, ki nas pesti in nam služi, da prepoznamo delovanje energetskih silnic, ki vladajo v odnosih primarne ali aktualne družine, v odnosih z okolico ali v odnosu s seboj. Pomaga nam razumeti, zakaj se nam v življenju ponavljajo določeni vedenjski vzorci, ki prinašajo slabo počutje, ovire in bremena, za katere največkrat ne poznamo vzroka. Postavitev situacije razkrije, da vzrok za to največkrat tiči v zgodbi naše izvorne družine ali v zgodbi naših prednikov. Razumevanje, sprejemanje in sprava omogoči, da ozdravimo čustvene rane, se osvobodimo od čustvenih in fizičnih bremen ter tako odpremo možnosti spreminjanja odnosa do sebe in okolice.

Tovrstno delo nas spodbudi k prevzemanju odgovornosti do sebe, spodbuja osebnostno rast in odkriva skrite potenciale znotraj nas.

Kako poteka

Sistemska postavitev poteka v skupini v obliki delavnice ali individualno po predhodnem dogovoru. Vedno poteka v varovanem, intimnem in spoštljivem okolju, kar pomeni, da sodelujoči na postavitvah dogajanja kasneje ne komentirajo ali analizirajo.

Za izvedbo Sistemske postavitve so potrebni trije ključni elementi, ki so facilitator-moderator, klient in predstavniki.

  • Facilitator ali moderator postavitve nastavi fenomenološki setting, v katerem se odvija postavitev. Skupaj s klientom raziskuje obravnavano težavo klienta in mu pomaga izluščiti bistveno temo za postavitev. S pomočjo lastnih izkušenj in kompetenc vodi postavitev do učinkovite rešitve.
  • Klient je glavni element postavitve, ki izpostavi težavo, vprašanje ali temo, za katero želi dobiti rešitev. Klient je pomemben predvsem zato, ker se med postavitvijo uprizarja njegovo morfogenetsko polje in prav s tem poljem se povežejo tako facilitator kot predstavniki.
  • Predstavniki so v splošnem osebe, lahko so tudi predmeti, ki jih klient izbere za uprizoritev predstavnikov svoje postavitve (za sebe, za temo, za svoje družinske člane, za podjetje, sodelavce, itd.). Ko so predstavniki izbrani in se prepustijo procesu, zaznajo občutke in misli oseb, katere predstavljajo in dokaj hitro se pokaže skrita dinamika med njimi, ki je lahko razlog za težave klienta. Vloge, ki jih prevzamejo predstavniki so kot energijski spomin, ki se v trenutku postavitve manifestira z določeno neverbalno-telesno dinamiko in komunikacijo. Na ta način se odstre vpogled v “nevidno” komunikacijo med postavljenimi in jasno se pokažejo odnosi, ki rušijo harmonijo zaradi nespoštovanja določenih zakonitosti v sistemu. S pomočjo ustreznih intervencij facilitatorja, ki stremijo k ponovnem spoštovanju teh zakonitosti v sistemu, facilitator podpre postavitev k njeni razrešitvi.

Sistemske postavitve potekajo v skupini ali individualno po predhodnem dogovoru in jih vodi Jasna Jerončič.

Invidualne sistemske postavitve potekajo na lokaciji Bilje 170 ali na daljavo. Za naročanje kliknite na spodnji gumb Naročanje in nas kontaktirajte.

Sistemske postavitve v skupini v obliki delavnic potekajo v Šempetru pri Gorici in so objavljene v napovedniku.

Naročanje