Izobraževalni Program
KRANIO SAKRALNA REINTEGRACIJA Somato bio-logični pristop

je nov integrativni model iz področja nekonvencionalnih metod nudenja pomoči, ki združuje klasičen biomehanski in biodinamični pristop kranio sakralne terapije, veščine counselinga in bio–logiko oz. poznavanje petih bioloških zakonov.

Kranio sakralna terapija je somatska veščina, ki za namen širjenja zavesti in podpore samozdravilnih procesov uporablja dotik, prisotnost in čuječnost. Ker pa se v praksi srečujemo predvsem s potrebo po obravnavi telesnih simptomov in ne zgolj s potrebo osebnostne rasti, izobraževalni program vključuje tudi  bio–logiko oz. poznavanje petih bioloških zakonov. Izkušnje iz lastne klinične prakse kažejo na to, da je znanje o petih biološki zakonih skorajda »nuja« za uspešno podporo posamezniku, ki trpi zaradi nekih telesnih simptomov. Ustrezno razumevanje bioloških zakonov, ki temeljijo na korelaciji med čustvi, možgani in organi omogoča razumevanje, kaj se dejansko dogaja s klientom, ki ima neko telesno ali pa tudi vedenjsko simptomatiko ter posledično daje možnost ustreznega in smiselnega ukrepanja.

Povezovalni člen med kranio sakralno terapijo in bio-logiko pa je counseling oz. veščina ustreznega dialoga, ki upošteva smernice strateške terapije, terapevtskega dialoga ter dejstva, da ima vse odgovore in potencial za reševanje svojih težav vsak človek znotraj sebe.

Counseling upošteva posameznikova prepričanja, sistem vrednot ter odnosov v sistemskem kontekstu družine ali skupine ljudi.

S counselingom terapevt podpira klienta pri ozaveščanju svojih vlog, kompetenc ter spodbuja pri prepoznavanju telesnih odzivov klienta na čustvene stimuluse znotraj referenčnega ambienta.

Kranio sakralna terapija je več nivojska metoda, ki obravnava telesno, čustveno-mentalno ter spiritualno sfero človeka in je odvisna od različnih dejavnikov, kot so: odnos klient in terapevt, izkušnje osebnostne rasti terapevta in klienta, življenjske preizkušnje, kvaliteta pozornosti terapevta, manualne veščine terapevta, itd. Z razvijanjem občutljivosti na telesne zaznave skozi osebnostno rast, terapevt uspe razviti veščine širjenja zavesti, kar deluje v obliki »indukcije« širjenja zavesti tudi pri klientu. Zato vsebuje program izobraževanja tudi nekaj transpersonalne psihologije, izkustva iz intrauterinega ter perinatalnega obdobja, osebnostne rasti skozi družinske postavitve, biorelease delavnice in individualne terapije.

Komu je namenjeno

Izobraževanje je namenjeno tako strokovnjakom, ki delujejo na področju skrbi za zdravje, kot tudi laikom.
Pogoj za vpis je končana srednja šola in spričevalo 5. stopnje. V kolikor je končana srednja šola zdravstvenih smeri, propedevtika ni obvezna.

Glede na dosedanje izkušnje lahko rečemo, da tovrstno znanje zanima specifično populacijo ljudi in strokovnjakov, ki že ima določene afinitete do nekonvencionalnih metod zdravljenja.
Prav pride vsem, ki so pri svojem delu spoznali, da človeško bitje ni nekakšen mehanski stroj, ampak je veliko več.

Glede na široko klinično uporabnost jo lahko koristno uporabljajo terapevti, ki gojijo holistično paradigmo.
Posebej bi ta izobraževalni program svetovali nekomu, ki dela s klienti, ki manifestirajo psihosomatsko simptomatiko.
To znanje pride prav tistim strokovnjakom, ki delajo s telesom in telesnimi tehnikami, pa tudi psihoterapevtom, ki bi želeli spoznati bio-logiko,
telesno facilitacijo čustvenih vsebin in obravnavo perinatalne travme s pomočjo manualnih veščin kranio sakralne terapije.

Lectus a sagittis malesuada posuere tristique viverra.

Program z vsebino

Program traja 2 leti in vključuje skupaj 700 ur teoretično/praktičnega dela razdeljenih na naslednje sklope vsebin:

–         320 ur teoretično/praktičnih predavanj iz Kranio sakralne reintegracije, ki se odvijejo znotraj 16 vikend srečanj v prostorih organizatorja in na daljavo

–         80 ur teoretičnih predavanj iz anatomije in patofiziologije, ki se odvijejo v prostorih organizatorja  in na daljavo

–         30 ur vaj (neobvezno) v prostorih organizatorja

–         200 ur klinične prakse po navodilih v lastni organizaciji

–         70 ur program osebne rasti (ločeno plačljivo)

1. LETNIK Število ur Predavatelj
Uvod v KST in senzibilizacija operaterja/ Vezivno tkivo in osnovne fluidne tehnike (fascija in diafragme) 25 Samo Lutman
Sakrokokcigealni segment in atlanto okcipitalna artikulacija 15 Samo Lutman
Anatomija, fiziologija in patologija 80 Andrej Cör
Lobanja – neurocranium 20 Samo Lutman
Lobanja – viscerocranium 15 Samo Lutman
Osnove 5 Bioloških zakonov 10 Samo Lutman
Hrbtenica in biološki konflikti, Sfenoid in okciput. Sfeno-bazilarna s. SSB …. 20 Samo Lutman
Biodinamski pristop 20 Leonarda Majaron / Jasna Jerončič
Organi – obravnava notranjih organov 1 (želodec, jetra) 20 Samo Lutman
VAJE 20 Jasna Jerončič
Skupaj ur frontalno 1.letnik 245

Organizator izobraževanja si pridružuje pravice do sprememb v programu, v kolikor je to potrebno zaradi organizacijskih zadev.

2. LETNIK Število ur Predavatelj
Organi – obravnava notranjih organov 2 (dvanajstnik, TČ, DČ) 20 Samo Lutman
Travma 1 in čustva-1. del (Lutman)
Travma 2 in cer konst-2. del (Lutman)
10 Samo Lutman
Focusing in KST (Majaron, Jerončič) 20 Leonarda Majaron / Jasna Jerončič
VAJE 10 Jasna Jerončič
SES – Somatoemotivna sprostitev 45 Samo Lutman
SES – Terapevtski dialog 20 Samo Lutman
Perinatalni procesi 1 (prenatalno obdobje, spočetje, ugnezditev, popkovne dinamike) 30 Leonarda Majaron / Lutman, Jerončič
Perinatalni procesi 2 (rojstvo, stadiji poroda, perinatalne travme, bazične perinatalne matrice) 30 Samo Lutman
Skupaj ur frontalno 2. letnik 185
Skupaj ur frontalno 430
Klinična praksa 200
Program osebne rasti 70
SKUPAJ 700

Organizator izobraževanja si pridružuje pravice do sprememb v programu, v kolikor je to potrebno zaradi organizacijskih zadev.

Certifikat

Po uspešno zaključenem izobraževanju, udeleženec pridobi Certifikat z naslovom Attestasion Opérateur crânio-sacrée à orientation somato-biologique, ki ga izda Mednarodno združenje Jean Monnet (Association Internationale Jean Monnet A.I.S.B.L.). 

Pogoji za pridobitev certifikata so:

 • Zaključen dveletni program KSR (udeležba na vseh predavanjih)
 • Uspešno opravljena izpita iz anatomije in patofiziologije (v kolikor udeleženec nima zdravstvene izobrazbe)
 • Opravljena klinična praksa v skupnem številu 200 ur
 • Opravljen program osebne rasti v skupnem številu 70 ur
 • Uspešno opravljen zaključni izpit (teoretično preverjanje znanja KSR in predstavitev seminarske naloge, ki se izvede na lokaciji izobraževanja)

Cena

 • 3.600,00 EUR oz. 3.300,00 EUR brez propedevtike (predavanja in vaje)
 • 190 EUR/ leto (letna članarina Jean Monnet do 31.1. tekočega leta)
 • 100 EUR (končni izpit)

Termini

Datumi predavanj izobraževalnega cikla leta 2020-23:

 • 31.3. – 1.4. – 2.4.2023 Perinatalni procesi 2 (Samo Lutman) – ZAKLJUČEK

Datumi predavanj izobraževalnega cikla leta 2022-24:  

 • 21.4. – 22.4.2023: 5.srečanje KSR5 Osnove 5 Bioloških zakonov (Samo Lutman)
 • 12.5. – 13.5. – 14.5.2023: 6.srečanje KSR6 Hrbtenica in biološki konflikti, Sfenoid in okciput. Sfeno-bazilarna s. SSB (Samo Lutman)
 • 10.6. – 11.6.2023: 7. srečanje KSR7: Biodinamski pristop (Leonarda Majaron)
 • 22.9. – 23.9. – 24.9.2023: 8.srečanje KSR8- Obravnava notranjih organov 1 (Samo Lutman)
 • 10.11. – 11.11. – 12.11.2023: 9.srečanje KSR9- Obravnava notranjih organov 2 (Samo Lutman)

Datume z vsebinami si lahko prenesete s klikom na naslednji dokument: Predstavitev KSR – maj 22.pdf ali nas kontaktirajte na 041/440482 (Jasna)

Datumi predavanj iz propedevtike – ANATOMIJA (prof. dr. Andrej Cör)

 • 11.2.2023 od 9.00 – 13.00 Šempeter pri Gorici
 • 17.2.2023 od 16.00 – 20.00  Zoom
 • 18.2.2023 od 9.00 – 13.00 Zoom
 • 17.3.2023 od 16.00 – 20.00  Zoom
 • 18.3.2023 od 9.00 – 13.00 Zoom
 • 31.3.2023 od 16.00 – 20.00  Zoom
 • 1.4.2023 od 9.00 – 13.00 Zoom

Organizator izobraževanja si pridružuje pravice do sprememb v programu in urniku, v kolikor je to potrebno zaradi organizacijskih zadev.

Lokacija

Šempeter pri Gorici na naslovu Žnidarčičeva 21 in prek Zooma

Predavatelji

Samo Lutman

Po osnovni izobrazbi je dipl. višji fizioterapevt, diplomiran leta 1997 na Visoki Šoli Za Zdravstvo na Univerza v Ljubljani. V času prve zaposlitve v Bolnišnici Franca Derganca v Šempetru in nato v športni fizioterapevtski ambulanti v Šempetru je pridobil specializacijo iz ortopedske manualne medicine Cyriax in se udeleževal raznih drugih izobraževanj za fizioterapevte (Maitland manualna medicina, mobilizacija živčevja, Mc kenzie in drugo) in tudi drugih izobraževanj nekonvencionalne holistične medicine. Leta 2006 je zaključil izobraževalni program kranio sakralne terapije pri Upledger Institute v Trstu, kjer je deloval tudi kot asistent predavatelja, nato pa se je odločil za samostojno pot in leta 2006 ustanovil Akademijo za kranio sakralno terapijo v Sloveniji, znotraj katere še vedno poučuje. Z namenom izboljšanja veščine komunikacije se je vključil v triletni program s področja transpersonalnega counselinga v šoli Scuola di counselling transpersonale il Mutamento Udine, ki jo je leta 2016 tudi uspešno zaključil. V letih 2009-2010 je obiskoval tečaj za učitelje kundalini joge pri Kundalini Research Institute. Kmalu zatem je skupaj s somišljeniki ustanovil Šolo za evolutivno naturopatijo, ki ponuja štiriletni izobraževalni program Naturopatija in psihosomatska podpora, v kateri tudi aktivno predava pri predmetu Kranio sakralna terapija in Izkustvena anatomija. Omenjeno izobraževanje je tudi sam zaključil in leta 2017 pridobil naslov Master 1 niveu en Naturopatie Psychosomatique et Relation d’Aide. Od leta 2016 je vključen v strokovni izobraževalni program šole Formazione Professionale 5LB e Science Bio-Logiche Integrate® (SBLI) in je hkrati referent za ta isti program v Sloveniji.

Leonarda Majaron

Po osnovni izobrazbi je diplomirani farmacevt, diplomirana na Univerzi iz Trsa (Università degli Studi di Trieste). Pridobila je strokovno usposobljenost iz kromoterapije pri dr. Robert Hasinger in diplomo iz fitoterapije. Leonarda je že od leta 1997 kvalificiran operater biodinamske kraniosakralne metode (potrdilo ITCS). Svoja znanja integrira z znanji pridobljenih na številnih drugih tečajih kot so Reiki, Pranic Healing, Bioenergetica, Anatomia Esperienziale, Tecniche respiratorie in poglobljenih seminarjih kraniosakralne metode z različnimi avtoritetami s tega področja (Michael Kern, Michael Shea, Jaap van der Wal, Graham Kennedy,…). Leta 2002 je delovala kot asistent na izobraževalnih tečajih biodinamske kraniosakralne metode s Paolom Maderu Pincione, zatem je sodelovala kot predavatelj te iste tehnike z Remom Rostagnom in Paolom Maderu Pincione. Od leta 2004 deluje kot predavatelj biodinamske kraniosakralne metode znotraj šole B.C.S. Scuola di Formazione. Je predsednica združenja strokovnjakov biodinamske kraniosakralne metode A.N.P.C.I. (Associazione Nazionale Professionisti Craniosacrale Integrato) za področje Friuli Venezia Giulia. Že od leta 1998 deluje kot operater biodinamske kraniosakaralne metode v Trstu in tako pomaga posameznikom prepoznavati lastne potenciale z namenom razvijanja sposobnosti in resursov tako za osebnostni kot poklicni namen. Praksa prične s poslušanjem telesne govorice v danem trenutku z namenom, da se izrazijo čustva, ki vplivajo na osebnost vse od prvih stadijev embrionalnega razvoja.