Izobraževalni program
KRANIO SAKRALNA REINTEGRACIJA Somato biologični pristop

je integrativni model iz področja nekonvencionalnih metod nudenja pomoči, ki združuje klasičen biomehanski in biodinamični pristop kranio sakralne terapije, veščine ustrezne komunikacije in osnovno poznavanje biologike.

Kranio sakralna terapija je somatska veščina, ki za namen širjenja zavesti in podpore samozdravilnih procesov uporablja dotik, prisotnost in čuječnost. Ker pa se v praksi srečujemo predvsem s potrebo po obravnavi telesnih simptomov in ne zgolj s potrebo osebnostne rasti, izobraževalni program vključuje tudi  bio–logiko oz. poznavanje petih bioloških zakonov. Izkušnje iz lastne klinične prakse kažejo na to, da je znanje o petih biološki zakonih skorajda »nuja« za uspešno podporo posamezniku, ki trpi zaradi nekih telesnih simptomov. Ustrezno razumevanje bioloških zakonov, ki temeljijo na korelaciji med čustvi, možgani in organi omogoča razumevanje, kaj se dejansko dogaja s klientom, ki ima neko telesno ali pa tudi vedenjsko simptomatiko ter posledično daje možnost ustreznega in smiselnega ukrepanja.

Povezovalni člen med kranio sakralno terapijo in biologiko je veščina ustreznega dialoga, ki upošteva smernice counselinga, strateške terapije, terapevtskega dialoga ter dejstva, da ima vse odgovore in potencial za reševanje svojih težav vsak človek znotraj sebe. Counseling upošteva posameznikova prepričanja, sistem vrednot ter odnosov v sistemskem kontekstu družine ali skupine ljudi. Z ustrezno komunikacijo facilitator kranio sakralne reintegracije (KSR) podpira klienta pri ozaveščanju svojih vlog, kompetenc ter ga spodbuja pri prepoznavanju telesnih odzivov na čustvene stimuluse znotraj referenčnega ambienta.

Kranio sakralna terapija je več nivojska metoda, ki obravnava telesno, čustveno-mentalno ter spiritualno sfero človeka in je odvisna od različnih dejavnikov, kot so: odnos klient in terapevt, izkušnje osebnostne rasti terapevta in klienta, življenjske preizkušnje, kvaliteta pozornosti terapevta, manualne veščine terapevta, itd. Z razvijanjem občutljivosti na telesne zaznave skozi osebnostno rast, terapevt uspe razviti veščine širjenja zavesti, kar deluje v obliki »indukcije« širjenja zavesti tudi pri klientu. Zato vsebuje program izobraževanja tudi nekaj transpersonalne psihologije, izkustva iz intrauterinega ter perinatalnega obdobja, osebnostne rasti skozi družinske postavitve, biorelease delavnice in individualne terapije.

Komu je namenjeno

Izobraževanje je namenjeno tako strokovnjakom, ki delujejo na področju nudenja pomoči drugemu in skrbi za zdravje, kot tudi laikom.

Glede na široko klinično uporabnost jo lahko koristno uporabljajo strokovnjaki iz različnih področij, ki gojijo holistično paradigmo in ki se pri svojem delu srečujejo s klienti, ki manifestirajo psihosomatsko simptomatiko. Ker gre za somatsko veščino, lahko pride prav vsem, ki delajo s telesom in telesnimi tehnikami, pa tudi psihoterapevtom, ki bi želeli spoznati biologiko, telesno facilitacijo čustvenih vsebin in obravnavo perinatalne travme s pomočjo manualnih veščin.

Pogoj za vpis je končana srednja šola in spričevalo 5. stopnje. V kolikor je končana srednja šola zdravstvenih smeri, udeležba na propedevtičnih vsebinah (anatomija in patologija) ni obvezna.

Program z vsebino

Program traja 2 leti in vključuje skupaj 700 ur teoretično/praktičnega dela razdeljenih na naslednje sklope vsebin:

 • 320 ur teoretično/praktična predavanja, ki se odvijejo znotraj 16 vikend srečanj v prostorih organizatorja in na daljavo
 • 80 ur teoretična predavanja iz anatomije in patofiziologije, ki se odvijejo v glavnem na daljavo
 • 30 ur vaje v prostorih organizatorja
 • 200 ur klinična praksa po navodilih organizatorja
 • 70 ur program osebne rasti (ločeno plačljivo)

Vsebina po letnikih: 

1. LETNIK Število ur Predavatelj
Uvod v KST in senzibilizacija foperaterja/ Vezivno tkivo in osnovne fluidne tehnike (fascija in diafragme) 25 Samo Lutman
Sakrokokcigealni segment in atlanto okcipitalna artikulacija 15 Samo Lutman
Anatomija, fiziologija in patologija 80 Andrej Cör
Lobanja – neurocranium (obravnava lobanjskih kosti 1.del) 20 Samo Lutman
Lobanja – viscerocranium (obravnava lobanjskih kosti 2.del obraz) 15 Samo Lutman
Osnove 5 Bioloških zakonov (5LB) 10 Samo Lutman
Hrbtenica – obravnava in simptomatika po 5LB; Sfeno-bazilarna sinhondroza (SSB) – evalvacija in obravnava 20 Samo Lutman
Biodinamski pristop – značilnosti, naravnanost in različni ritmi (CRI, mid tight, long tigth, dynamic stilness) 20 Leonarda Majaron / Jasna Jerončič
Organi – obravnava notranjih organov 1.del (želodec, jetra) 20 Samo Lutman
VAJE 20 Jasna Jerončič
Skupaj ur frontalno 1.letnik 245

Organizator izobraževanja si pridružuje pravice do sprememb v programu, v kolikor je to potrebno zaradi organizacijskih zadev.

2. LETNIK Število ur Predavatelj
Organi – obravnava notranjih organov 2.del (dvanajstnik, tanko in debelo črevo) 20 Samo Lutman
Travma – teoretske osnove (definicija travme, PTSD in C-PTSD in spremljajoči simptomi; vpliv travme na živčni sistem; regulacija CŽS, polivagalna teorija in okno tolerance; bio-psiho-socialni faktorji travme in varnostni mehanizmi oz. na kaj je potrebno biti pozoren pri obravnavi KSR)  10 Samo Lutman
Focusing v kranisoakralni biodinamiki (kaj je focusing in avtor Gendlin; proces focusinga za ozaveščanje telesnih občutkov in 6 korakov; Felt sense in body shift) 20 Leonarda Majaron / Jasna Jerončič
VAJE 10 Jasna Jerončič
SES – Somatoemotivna sprostitev (čustva, vloga, kako rokovati s čustvi; inherentni plan tretmaja; energetska cista in tehnike obravnave) 45 Samo Lutman
SES – Terapevtski dialog 20 Samo Lutman
Perinatalni procesi 1 (prenatalno obdobje, spočetje, ugnezditev, popkovne dinamike) 30 Leonarda Majaron / Lutman, Jerončič
Perinatalni procesi 2 (rojstvo, stadiji poroda, perinatalne travme, bazične perinatalne matrice) 30 Samo Lutman
Skupaj ur frontalno 2. letnik 185
Skupaj ur frontalno 430
Klinična praksa 200
Program osebne rasti 70
SKUPAJ 700

Organizator izobraževanja si pridružuje pravice do sprememb v programu, v kolikor je to potrebno zaradi organizacijskih zadev.

Program osebne rasti poteka tekom izobraževalnega procesa in vključuje vsaj 10 individualnih obravnav pri certificiranih operaterjih kranio sakralne terapije in vsaj 4 udeležbe na delavnicah Biorelease ali delavnicah sistemske postavitve.

Klinična praksa poteka od 2. letnika dalje v skladu z navodili organizatorja.

Certifikat

Po uspešno zaključenem izobraževanju, udeleženec pridobi Certifikat z naslovom Attestasion Opérateur crânio-sacrée à orientation somato-biologique, ki ga izda Mednarodno združenje Jean Monnet (Association Internationale Jean Monnet A.I.S.B.L.). 

Pogoji za pridobitev certifikata so:

 • Zaključen dveletni program KSR (udeležba na vseh predavanjih)
 • Uspešno opravljena izpita iz anatomije in patofiziologije (v kolikor udeleženec nima zdravstvene izobrazbe)
 • Opravljena klinična praksa v skupnem številu 200 ur
 • Opravljen program osebne rasti v skupnem številu 70 ur
 • Uspešno opravljen zaključni izpit (teoretično preverjanje znanja KSR in predstavitev seminarske naloge, ki se izvede na lokaciji izobraževanja)

Cena

Cena izobraževalnega programa znaša:

 • 4.100,00 EUR* (predavanja in vaje obeh letnikov, ne vključuje programa osebne rasti)
 • 95 EUR/ leto (letna članarina Jean Monnet do 31.1. tekočega leta)
 • 120 EUR (končni izpit)

* Ob podpisu pogodbe o izobraževanju se plača nepovratna akontacija v višini 400 EUR, nadalje je možno plačevati na obroke in sicer 20 mesečnih obrokov po 185 EUR, 2 letna obroka po 1850 EUR ali po dogovoru. 

Opomba: Cena velja od 1.9.2023 dalje in ne velja za izobr. cikel 2022-24. Organizator izobraževanja si pridružuje pravice do sprememb v ceni, v kolikor pride do nepredvidenih ekonomskih sprememb.

Termini

Datumi predavanj izobraževalnega cikla leta 2022-24:  

 • 21.9. – 22.9.2024: 14. srečanje – Terapevtski dialog (Samo Lutman)
 • 8.11. – 9.11. – 10.11.2024: 15. srečanje – Perinatalni procesi 1 (Leonarda Majaron)
 • 6.12. – 7.12. – 8.12.2024: 16. srečanje – Perinatalni procesi 2 – zaključek (Samo Lutman)

Nov pričetek izobraževanja je OKTOBER 2024

Nov izobraževalni cikel leta 2024-26 prične 18.10.2024 po spodnjem razporedu:

 • 18.10. – 19.10. -20.10.2024: 1.srečanje – Uvod v KSR in senzibilizacija facilitatorja/Vezivno tkivo in osnovne fluidne tehnike (Samo Lutman)
 • 22.11. – 23.11.2024: 2.srečanje – Sakrokokcigealni segment in atlanto okcipitalna artikulacija (Samo Lutman)

Ostale datume in podrobni program z vsebino si lahko ogledate in prenesete s klikom na dokument Izobraževalni program KSR 2024-26.

Vpisi so odprti do 30.9.2024 oz. do zapolnitev mest. Prijave zbiramo prek spletne prijave tukaj. 

Organizator izobraževanja si pridružuje pravice do sprememb v programu in urniku, v kolikor je to potrebno zaradi organizacijskih zadev.  

Lokacija

Šempeter pri Gorici na naslovu Žnidarčičeva 21 in na daljavo prek Zoom aplikacije.

Predavatelji

Samo Lutman

Po osnovni izobrazbi je dipl. višji fizioterapevt, specializant iz ortopedske manualne medicine Cyriax in drugih manualnih tehnik kot so Maitland manualna medicina, mobilizacija živčevja, Mc Kenzie in drugo. Zaključil je izobraževalni program kranio sakralne terapije pri Upledger Institute v Trstu, kjer je deloval tudi kot asistent predavatelja, nato pa se je odločil za samostojno pot in leta 2006 ustanovil Akademijo za kranio sakralno terapijo v Sloveniji, znotraj katere je začel poučevati to metodo na področju Slovenije. Z namenom izboljšanja veščine komunikacije se je vključil v triletni program s področja transpersonalnega counselinga v šoli Scuola di counselling transpersonale il Mutamento Udine, ki jo je leta 2016 tudi uspešno zaključil. V letih 2009-2010 je obiskoval tečaj za učitelje kundalini joge pri Kundalini Research Institute. Kmalu zatem je skupaj s somišljeniki ustanovil Društvo Veda, ki v okviru Šole za evolutivno naturopatijo nudi različne izobraževalne programe s področja holistične znanosti, v katerih aktivno predava osnovne veščine kraniosakralne terapije. Leta 2017 je zaključil izobraževanje iz naturopatije in psihosomatske podpore, kjer je pridobil dragocena znanja in spodbudo za poglabljanje v biologiko. Tako je od leta 2016 vključen v strokovni izobraževalni program šole Formazione Professionale 5LB e Science Bio-Logiche Integrate® (SBLI) in je hkrati referent za ta isti program v Sloveniji. Sedaj je glavni predavatelj znotraj dveletnega programa Kranio sakralna reintegracija, osnove te metode pa poučuje tudi v tujini.

Leonarda Majaron

Po osnovni izobrazbi je diplomirani farmacevt, diplomirana na Univerzi iz Trsa (Università degli Studi di Trieste). Pridobila je strokovno usposobljenost iz kromoterapije pri dr. Robert Hasinger in diplomo iz fitoterapije. Leonarda je že od leta 1997 kvalificiran operater biodinamske kraniosakralne metode (potrdilo ITCS). Svoja znanja integrira z znanji pridobljenih na številnih drugih tečajih kot so Reiki, Pranic Healing, Bioenergetica, Anatomia Esperienziale, Tecniche respiratorie in poglobljenih seminarjih kraniosakralne metode z različnimi avtoritetami s tega področja (Michael Kern, Michael Shea, Jaap van der Wal, Graham Kennedy,…). Leta 2002 je delovala kot asistent na izobraževalnih tečajih biodinamske kraniosakralne metode s Paolom Maderu Pincione, zatem je sodelovala kot predavatelj te iste tehnike z Remom Rostagnom in Paolom Maderu Pincione. Od leta 2004 deluje kot predavatelj biodinamske kraniosakralne metode znotraj šole B.C.S. Scuola di Formazione. Je predsednica združenja strokovnjakov biodinamske kraniosakralne metode A.N.P.C.I. (Associazione Nazionale Professionisti Craniosacrale Integrato) za področje Friuli Venezia Giulia. Že od leta 1998 deluje kot operater biodinamske kraniosakaralne metode v Trstu in tako pomaga posameznikom prepoznavati lastne potenciale z namenom razvijanja sposobnosti in resursov tako za osebnostni kot poklicni namen. Praksa prične s poslušanjem telesne govorice v danem trenutku z namenom, da se izrazijo čustva, ki vplivajo na osebnost vse od prvih stadijev embrionalnega razvoja.

Jasna Jerončič – asistent

Znotraj dveletnega izobraževalnega programa deluje kot asistent na predavanjih, vodi vaje in skrbi za dober organizacijski potek izobraževanja. S kranio sakralno terapijo se je srečala že leta 2008, kasneje je klasičen pristop nadgradila z biodinamskim pristopom v šoli Scuola di formazione B.C.S. Biodinamica Craniosacrale v sosednji Italiji, kjer je obiskovala tudi druge specialne seminarje pod vodstvom različnih učiteljev iz tega področja, kot sta Graham Kennedy in Paolo Maderu Pincione. Poleg kraniosakralne biodinamike je Jasna tudi counselor iz naslova Bioenergetike po A. Lowenu, inštruktor kundalini joge in shakti dancea, naturopatinja in moderatorka sistemskih postavitev.