Predstavitev podjetja Soma Integra Lutman k.d.

Družba Soma Integra Lutman k.d. je nastala iz nekdanjega družinskega podjetja Fizioterapije Lutman in ponuja programe celostne podpore posamezniku in programe izobraževanja.

Celostna podpora posamezniku predstavlja smiselno integrirano ter individualno prilagojeno obravnavo posameznika, pri čemer se poslužujemo različnih terapevtskih pristopov in holističnih veščin, glede na dano potrebo posameznika. Mednje sodijo manualne tehnike, kot so integrativna manualna terapija, kranio sakralna terapija in kranio sakralna biodinamika. Veščine ustrezne komunikacije, kot je counseling pogovor, ki pomaga posamezniku priti do ustreznih rešitev za nastalo težavo. Pa poznavanje biologike oz. 5 bioloških zakonov, ki nam pomaga razumeti vzrok nastanka neke težave in omogoči ustrezno načrtovanje obravnave, tudi s pomočjo klasičnih naturopatskih pristopov.

Izobraževanje vključuje krajše seminarje in delavnice namenjene osveščanju in osebnostni rasti ter strokovna usposabljanja iz kranio sakralne terapije. Krajše delavnice namenjene osveščanju in osebni rasti potekajo v skupini in se odvijajo v obliki Biorelease delavnic, delavnic sistemskih postavitev, rednih vadb joge in drugih specialnih delavnic. Strokovna usposabljanja predstavljajo dveletni izobraževalni program Kranio sakralna reintegracija Somato biologični pristop, ki se odvija v sodelovanju z Društvom Veda in Šolo za evolutivno naturopatijo ter druga specialna usposabljanja iz področja kranio sakralne terapije.

Kdo smo?

Samo Lutman

Sem dipl. fizioterapevt, ukvarjam se s celostnimi manualnimi metodami, counselingom in drugimi nekonvencionalnimi tehnikami s katerimi podpiram ljudi, ki potrebujejo pomoč na svoji poti do boljšega počutja.

Svojo profesionalno pot sem začel pri »temeljih«, to je na fizično strukturnem nivoju, kjer sem deloval kot fizioterapevt v Bolnišnici Franca Derganca v Šempetru in nato v prvi športni fizioterapevtski ambulanti na goriškem. V tem začetnem obdobju mojega profesionalnega razvoja sem imel možnost spremljati slovensko alpsko smučarsko reprezentanco in delati z različnimi športnimi klubi na lokalni ravni. V tem času sem pridobil specializacijo iz ortopedske manualne medicine Cyriax, udeleževal pa sem se tudi raznih drugih izobraževanj za fizioterapevte (Maitland manualna medicina, mobilizacija živčevja, McKenzie in drugo).

Sčasoma me je radovednost in izkušnje z delom na sebi privedlo do nekonvencionalnih metod holistične medicine, ki sem jih učinkovito vpletel v moje delo. Nadaljnje poglabljanje mi je omogočilo srečanje s Kranio sakralno terapijo na Akademiji Upledger v Trstu. Tam sem zaključil izobraževanje in deloval kot asistent predavatelja, nato pa sem se odločil za samostojno pot. Ustanovil sem Akademijo za kranio sakralno terapijo, preko katere ponujam izobraževanja kranio sakralne terapije. Z namenom izboljšave terapevtskega dialoga sem se izobrazil na področju counselinga v Vidmu. Nadaljnje raziskovanje in izobraževanje me je pripeljalo do naturopatije in petih bioloških zakonov. Skupaj s somišljeniki iz sosednje Italije Natalinom Pettijem, Evanom Bernijem in Jasno Jerončič smo ustanovili Šolo za Evolutivno Naturopatijo, ki ponuja izobraževalni program Naturopatija in psihosomatska podpora in uspešno deluje v Novi Gorici. Čezmejno sodelovanje me je pripeljalo do strokovnjaka iz področja bio-logike Marka Pfistra in njegove šole Formazione Professionale 5LB e Science Bio-Logiche Integrate® (SBLI), v katero sem vključen že od leta 2016 in sem hkrati referent za ta isti program, ki bo potekal v Sloveniji in je namenjen strokovnjakom s področja skrbi za zdravje.

Jasna Jerončič

Po osnovni izobrazbi sem uni. dipl. inženir tekstilne tehnologije in sem več let delala na področju sistemov vodenja kakovosti, vse dokler se nisem odločila za korenito spremembo na mojem delovnem področju. Ves čas mojega poklicnega dela sem se vključevala v razne programe za osebnostni razvoj, vse dokler se nisem odločila, da se temu popolnoma posvetim in zamenjam poklic. Od leta 2009 sem zaposlena v Somi Integra Lutman k.d., kjer delujem tako na področju celostne podpore v smislu holistične obravnave posameznika, kot na področju izobraževanja. Poleg tega skrbim za organizacijske zadeve podjetja.

Leta 2008 sem pri Kundalini Research Institute (KRI) zaključila tečaj za učitelje Kundalini joge, potem sem v letu 2011 zaključila učiteljski tečaj iz joge plesa ali Shakti Dancea in leta 2013 triletno izobraževanje iz counselinga iz naslova Bioenergetike po A. Lownu (S.I.A.B Milano, Italija).

Že od leta 2008 sem se vključevala v razne seminarje kranio sakralne terapije znotraj našega podjetja in ga leta 2018 nadgradila z biodinamskim pristopom v šoli Scuola di formazione B.C.S. Biodinamica Craniosacrale v sosednji Italiji. Leta 2017 sem zaključila štiriletni študij naturopatije in psihosomatske podpore v Šoli za evolutivno naturopatijo v Sloveniji, kjer sem pridobila dragoceno znanje iz področja biologike oz. 5 bioloških zakonov in področja naturopatije oz. naravnih pristopov podpore k ravnovesju. Vse to z veseljem vnašam v svoje življenje in delo. Vedoželjnost in potreba po dodatnih znanjih in veščinah me je gnala, da bolje spoznam metodo postavitve družine Berta Hellingerja in sem se tako leta 2021 vključila v izobraževalni proces za moderatorje pri Inštitutu za sistemske postavitve v Ljubljani.

Sodelujemo z

  • Šola za evolutivno naturopatijo – Društvo Veda
  • BCS Scuola Formazione Craniosacrale Biodinamico